Автоматични предпазители

7 дек., 2020 | danim | No Comments

Автоматични предпазители

Автоматични предпазители за всяка инсталация

Елементите които са най близо до Вас!

Най качественното оборудване на пазара

Материали без компромис
Прочети още
Автоматичен предпазител 6А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V
Автоматичен предпазител 10А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V
Автоматичен предпазител 16А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V
Автоматичен предпазител 20А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V
Автоматичен предпазител 25А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V
Автоматичен предпазител 32А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V

Най доброто решение за защита на кабелната инсталация и уредите в електрическата система.Защитата съдържа изключване на електрозахранванетпри претоварване и при авария-късо съединение. Това което осигурява е многократна употреба и планово изключване и разединяване на веригата. Трябва да се има предвид че защитата на хората срещу не пряк контакт е при системи на заземяване TN и IT. Този тип предпазители са предназначени за инсталации предназначени за битови жилищни и административни цели. За монтаж в табла и електрически кутии на DIN шина. Присъединяване към кабелните изводи чрез вградине кабелни клеми.

Автоматичен предпазител 40А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V

Автоматичен предпазител 50А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V

Автоматичен предпазител 63А. Крива С. Изключвателна способност 6КА.Мрежа АС 230V

Авт. предпазител 10А. 1Р+N Крива С. Двуполюсен. Изключвателна способност 3КА.Мрежа АС 230V

Авт. предпазител 16А. 1Р+N Крива С. Двуполюсен. Изключвателна способност 3КА.Мрежа АС 230V

Авт. предпазител 20А. 1Р+N Крива С. Двуполюсен. Изключвателна способност 3КА.Мрежа АС 230V

Двуполюсни автоматични предпазители се използват за едновременно прекъсване на фаза и нула. По този начин се осигурява пълно обезопасяване на уредите и персонала. Това са по рядко използвани варианти които не се срещат в жилищните инсталации.