Стопяем предпазител- еднократен

8 дек., 2020 | danim | No Comments

Стопяем предпазител- еднократен

Стопяем предпазител е най старият тип предпазител. На практика те включват в себе си проводник в защитна среда- корпуса на предпазителя. Това са най надеждните токови предпазители . Защитата им включва прекъсване на веригата при претоварване или при късо съединение. Липсват подвижни и сложни детайли което ги прави изключително надеждни. Имат еднократно действие след което се подменят с изправен нов предпазител.

Битов стопяем предпазител
Предпазител 25А за домашно приложение

Трябва да се има предвид, че всички стопяеми токови предпазители имат номинален ток по малък с една четвърт от максиламния. Това правило е пряко зависимо от температурата т.к. при гранични стойности се наблюдава завишено греене, и то е релевантно за стайна температура.

Следващата важна подробност за стопяемия предпазител се отнася за това че, напрежението за което се отнася предпазителя трябва да бъде спазвано. Предпазител например за 12Волта не може да се използва при инсталации с друго напрежение.

Специфициране на стопяем предпазител

При специфициране на стопяеми предпазители трябва да се вземе предвид максималната токоносимост на инсталацията. Стойността му така трябва да се подбере че предпазителя да е най слабата част от целия токов кръг.

Стопяем предпазител за средно напрежение.
Среден по мощност стопяем предпазител 100А

Не трябва да се пропускат и характеристиките на тези предпазители при преходни процеси. Всеки стопяем предпазител има конструкция и всеки тип предпазители реагира различно. Най общо казано, някои преходни процеси могат да предизвикат температурни натоварвания и механична умора на стопяеми я елемент, като от това се съкращава живота на предпазителя. Всяко включване на електрическите консуматори във веригата е преходен процес. Включвания със мощности близки до граничните са доста по критични от тези които са по малки от половината потенциал.

Габаритите и външния вид също е от голямо значение поради това че различните предпазители се монтират в различни типове основи. ЗА домашния тип са налични два типа основи. Съответно за промишлените основите са няколко вида. Основите се взимат предвид и при проектиране на табла и при изработването на работните проекти за инсталациите.