Category Archive : Кабелоносещи елементи

Електрическа инсталация е нещо, без което никой обект не може да съществува. Тя не се отнася само за административни или жилищни сгради, а и за много други с най-различни приложения и ползване. Трудно може да се каже, че един обикновен човек може да си монтира и изгради сам собствената си електрическата система. Това не само […]

14 дек., 2020 | danim | 2 168 коментара

Кабелни скари

Изключително характерен елемент от инсталациите на големите административни, офисни, производственни и търговски сгради са кабелни скари. Рядко може да се видят в завършен пуснат в експлоатация обект понеже в големите инсталации са обособени технически коридори специалицирани помещения в които се допуск само специализиран персонал. В по големите сгради електрическите табла са инсталирани в технически помещения. […]

Електрическите кутии се характеризират по материала от който са изработени, степента им на защита, предназначението, начина на монтаж и много други. Същото се за електрически кутии и табла отнася се за електрическите табла , като при таблата предназначението е по специалицирано. Най популярните Електрически кутии и табла в офисните и жилищни инсталации са тези от […]

Инсталационни тръби може да срещнем навсякъде в ежеднемието си. Например в паркинга на мола. Най общо инсталационните тръби се разделят на твърди и гъвкави. Твърди Инсталационни тръби Твърдите инсталационни тръби може да са метални или от пластмаса. Металните имат предимство поради тяхната твърдост и устойчивост на външни метеорологични влияния. Много важна подбробност при металните тръби […]