Кабели за открита инсталация

9 дек., 2020 | danim | No Comments

Кабели за открита инсталация

Открита инсталация е всяка инсталация която е положена повърхностно по стени тавани и други архитектурни и конструктивни елементи. Кабели за открита инсталация, в същност са тези които имат UV защита която ги предпазва от стареене при открита слънчева светлина.

Такива кабели в зависимост от предназначението и индивидуалната им специфика. Те могат да бъдат защитени допълнително то механично въздействие и/или от топлинно въздействие например с допълнителни кабелни тръби или кабелни канали с определен клас по реакция на огън. В такива слумай се осигурява работоспособност на кабела за определено време в условията на въдникнал пожар.

Eдин от най разпростарените кабели за открита инсталация е кабела тип СВТ. Този тип кабел е със солидна външна изолация която е с UV защита и механична устойчивост. Кабела тип СВТ е с голям диапазон от брой жила и сечения. Най малките започват от 2х1,00 а най големите мотаг да бъдат 3х120 с четвърто жило за заземление. Външната му изолация може да е бяла или черна на цвят. Подходящ за всякакви инсталации и сиситеми.

Кабели за открита инсталация СВТ кабел за външно полагане сечение 1,50
СВТ 2х1,50

Кабели за открита инсталация-СВТ

СВТ кабела се използва много широко в жилищното строителство където се инсталират кабели в обема зад стена от гипс картон или над окачен таван. Аналог на СВТ кабела е кабела тип NH(X)H който има характеристика Е30-Е90 която осигурява работа на кабела за 30мин. при директен пламък и деветдесет минути при определена температура.

Голам набор от комуникационни кабели за открита инсталация също са предназначени за открита инсталация. Това са коаксиални кабели за предаване на данни на големи разстояния също и кабели тип FTP. UTP. S-FTP които имат и UV защита.

Всяка открита инсталация се отличава с начина по който е закрепен кабела от инсталацията или снопа от кабели. Най чест може да се видят окачени на стълбове кабели. Друг вариант е кабелите да се инсталират на предварително инсталирани към стените и таваните кабелни скоби. Също кабелите може да се изтеглят в кабелни тръби (твърди или гъвкави).