Кабели за скрито полагане

9 дек., 2020 | danim | No Comments

Кабели за скрито полагане

Кабелна инсталация
Мостов кабел е типичен пример за кабел за скрито полагане.

Най популярните кабели в инсталациите на сгради без значение от предназначението им са кабелите за скрито полагане. Кабели за скрито полагане се използват във всички типове сгради, жилищни, офисни, производствении и т.н. Един от типовете кабел е така наречения мостов кабел или ПВВ-МБ. Това е кабел с две или три солидни жила за осветление или силови токови кръгове. Най малките сечения са от 1,0 кв.мм. до 6 кв.мм. Най често се използва за инсталиране под мазилка.

Трябва да се спазват техническите параметри на този тип кабели. Това са минимална температура за полагане е -5 градуса Целзий. Използване при температура от -30 градуса Целзий до +50 градуса Целзий. Минимален радиус на огъване е равен на най малко 10 пъти размера на страната от която се огъва.

Едножилни и многожилни Кабели за скрито полагане

Кабели за скрито полагане също могат да бъдат и едножилните или многожилните ПВ. Те представляват едно жило-проводник с изолация. Изключително подходящи за изтегляне в инсталационни тръби. Тези кабели се използват в някои сигнални системи при малките им сечения. Основно се използват многожилни за електрическо захранване.

ПВ кабели за изтегляне в тръби. Много подходящ за захранване на табла.

Многожилните кабели са изключително разнообразни като сечение и видове цветове, жълто зелени, черни, червини, кафеви, сини, бели. Сеченията им започват от 0,5 кв.мм. до 16 кв.мм. Изключително подходящи за захранване на апартаментни или етажни електрически табла от етажни или главни.

Скрито положени кабели може да се инсталират в инсталационни тунели или кабелни вертикали или зад стени и тавани от жипс картон. В случаите когато се инсталират зад стени от гипс картон се не се препоръчва инсталирането на кабели без допълнителна защита. Това се осигурява със използването на инсталационни гъвкави тръби и като на практика се използват кабели за външно полагане като кабел СВТ.

Кабелите тип ПВ със солидни жила на практика са незаменими в случаите когато се изграждат вътрешни инсталации на електрически табла. Например вътрешно опроводяване на табла с автоматика контролери и контактори и релета.