Електрически кутии и табла

9 дек., 2020 | danim | No Comments

Електрически кутии и табла

Електрическите кутии се характеризират по материала от който са изработени, степента им на защита, предназначението, начина на монтаж и много други. Същото се за електрически кутии и табла отнася се за електрическите табла , като при таблата предназначението е по специалицирано.

Най популярните Електрически кутии и табла в офисните и жилищни инсталации са тези от PVC материал. Винаги е задължително условие те да са негорими и да не поддържат горенето. Основна линия на групиране е начина за монтаж. Това е скрит монтаж в мазилка или открит повърхностен монтаж.

Кутии за апартаментни табла PVC

Таблата са най разнообразни размери от табла за един модул за монтаж на DIN шина до двуредови или три редови табла с възможнжст за монтаж на до 36 модула. Естественно всички табла се предлагат във варианти за повърхностен монтаж на стена или за вграден монтаж в стена или в гипс картонена стена.

Модули за Електрически кутии и табла

Модулите инсталирани в електрическите табла най често са автоматични предпазители за монтаж на DIN шина. На второ място се нареждат дефектнотоковите защити. Освен тях, може да се монтират и напреженови релета, звънци, катодни отводители, контакти и други.

Инсталационни кутии с прозрачен капак

Инсталационните кутии са маже би най популярната част от една инсталация. Кутиите се използват за свързване на кабели в тях. За притегляне на кабели или за отклоняване на посоката им или за прегрупиране на снопове кабели. Не по рядко в кутиите се поставят устройства като детектори, релета, клеми, и всякакви други модули. Кутиите може да се инсталират на стена или на кабелна скара или на пилон.

Инсталационните кутии имат различна степен на зищита. Степента им на защита определя степента на трудност на попадане на прах и вода вътре в обема на кутията. Като степента на защита се характеризира с две цифри. Едната цифра е за степента на трудност на попадъне на твърди предмети и прах. Втората цифра е за попадане на вода водни капки или проникване при потапяне.

Естественно кутиите също имат техни аксесоари. Най често това са кабелните щуцери. Кабелните щуцери са изключително важен инсталационен компонент. Други компоненти са скоби за закрепване на кутиите към кабелни скари или пилони. Етикети за надписване и обозначаване. Клеми за монтаж в кутиите за свързване на проводници. Съществуват и специализирани инсталационни кутии коита са предназначени за конкретни инсталации и системи.